Actgene

Nükleik Asit Elektroforez Ürünleri

Protein Elektroforez Ürünleri

PCR Enzimleri, Kitleri & Cihazları

Biyoreaktifler & Antibiyotikler

Transfeksiyon Reaktifleri

Biyoplastikler

Termal Çeviriciler

Laboratuvar Ekipmanları & Cihazları

 

 

 

 

 

Life Technologies – Invitrogen

Biyokimyasal Assay Kitleri

cDNA Sentez, Gen Bankası & Klonlama Kitleri

Hücre Analiz Kitleri

Hücre Bazlı Assay Kitleri

ELISA Kitleri

Enzim Saptama & Aktivite Assay

Adli Tıp Test Kitleri

Genotipleme Kitleri

Katışıklık & Kontaminasyon Saptama Kitleri

Luminex® Protein Assay

Kütle Spektrometre Kitleri

Mikrobiyal Saptama & Tanımlama Kitleri

Mikrobiyal Izolasyon & Konsantrasyon Kitleri

Nükleik Asit Saptama & Analiz Kitleri

Nükleik Asit Etiketleme Kitleri

Nükleik Asit Saflaştırma Kitleri & Reaktifleri

Nükleik Asit Kantitasyon Assay Kitleri

Protein Analiz Kitleri

Protein Ekspresyonu Kitleri

Protein Saflaştırma Kitleri

Real-Time PCR & Endpoint RT-PCR Kitleri

RNA Amplifikasyon Kitleri

RNAi Kitleri

Dizilim Kitleri & Reaktifleri

Western Blot Kitleri